FÖRORD
"Projekt Ålidhem" Ingo Vetter och Peter Lundström

"I like Umeå and Umeå likes me" Lasse Sahlin

"En viktig del i vår utbildning" studenternas förord

GENOMFÖRDA VERK
Ylva Trapp

Frida Krohn
Therese Johansson
Lars Hedelin
Frida Krohn, Ylva Trapp
och Lina Palmqvist

Nguyen Thi Bich Thuy

Per-Arne Sträng
Martina Wolgast
Mariel Rosendahl
Nils-Johan Sjöquist

Tidslinje
Karta

CONTEXT
"Ålidhems tillkomst" Hans Åkerlind
"My own private Ålidhem" Maria Bjurestam
"Funktionell skulptur" Ingo Vetter

Presentation av medverkande
Sponsorer

English

PROJEKT ÅLIDHEM

Som Konsthögskola är vi en del av den kulturella scenen. Här utbildas framtida konstnärer och redan under studietiden presenterar våra studenter sina verk, skapar sig ett internationellt nätverk och involveras i olika utställningsverksamheter. Vi är verksamma på många platser i världen och erbjuder ett internationellt perspektiv. Samtidigt är vi baserade i Umeå och det är här vi ska vara involverade. Ett projekt som i Ålidhem visar hur en Konsthögskola kan vara engagerad i ett lokalt sammanhang och våra studenter lär sig, hur de kan vara yrkesverksamma i regionen. Stadsdelen Ålidhem har visat sig vara en rik och spännande urban textur och vi är tacksamma för alla möten, alla inspirationer samt konstruktiv kritik vi fått.

Projekt Ålidhem är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som sökt nya gestaltningsformer för konst i det offentliga rummet. Konsthögskolan har med ekonomiskt stöd av och i samarbete med Umeå kommun genomfört projektet. Från näringslivet har fastighetsbolagen Bostaden och Norrvidden bidragit med ytterligare ekonomiska resurser.

Studenter, lärare och internationella gäster har under ett och ett halvt år varit involverade i efterforskningar och diskussioner angående Ålidhems historia, arkitektur, miljonprogrammet och syftet med den offentliga konsten. Under hela projekttiden har hållits offentliga möten, presentationer och föreläsningar på plats. Ålidhems Intresseförening, biblioteket och ungdomsgården har varit viktiga samarbetspartners. Parallellt med undersökningen har de konststuderande utvecklat individuella verk som realiserades på plats under vintern och våren 2008.

Karaktären i ett forsknings- och utvecklingsprojekt är undersökande, kritiskt reflekterande och ska ha en öppen ansats till vad resultatet blir. För beställaren innebär detta, att satsningen skapar nya möjligheter för den framtida offentliga konsten. Konsthögskolans ansvar är att bereda de diskursiva fälten, så att de realiserade konstverken kan ses i ett större, internationellt sammanhang.

De tolv realiserade verken speglar bredden av nutida konstnärliga strategier för gestaltning av offentliga rum; från annonskampanjer i tidningar, nya bakverk, film- och bokprojekt, till skulpturer, trädgårdar och monumentala fysiska utsmyckningar. Några verk existerar bara för en kort tid, andra är beständiga, men gemensamt har de en upplevelse att erbjuda, en ny infallsvinkel på verkligheten.

INGO VETTER
PETER LUNDSTRÖM
PROJEKTLEDARE PÅ KONSTHÖGSKOLAN