FÖRORD
"Projekt Ålidhem" Ingo Vetter och Peter Lundström

"I like Umeå and Umeå likes me" Lasse Sahlin

"En viktig del i vår utbildning" studenternas förord

GENOMFÖRDA VERK
Ylva Trapp

Frida Krohn
Therese Johansson
Lars Hedelin
Frida Krohn, Ylva Trapp
och Lina Palmqvist

Nguyen Thi Bich Thuy

Per-Arne Sträng
Martina Wolgast
Mariel Rosendahl
Nils-Johan Sjöquist

Tidslinje
Karta

CONTEXT
"Ålidhems tillkomst" Hans Åkerlind
"My own private Ålidhem" Maria Bjurestam
"Funktionell skulptur" Ingo Vetter

Presentation av medverkande
Sponsorer

English

Frida Krohn, Lina Palmqvist, Ylva Trapp
Ljudguiden

Vissa områden är historiska. Där är historien synlig och uppmärksammad, på andra platser syns den inte. På en del platser finns bronsplaketter för stora författares forna hem, på Ålidhem finns det inte. Fram till nu: när man promenerar på Ålidhem syns färgglada skyltar. De är uppsatta där det finns berättelser i Ljudguiden att lyssna på. Skyltarna ger inte bara praktiskt information utan är också ett sätt att fysiskt synliggöra berättelserna på Ålidhem.

Ålidhem är ett område som vänder sig inåt. Alla entréer är vända mot gårdarna, området syns utifrån bara som baksidor. Husen är väldigt lika varandra, alla är byggda i rött tegel. Men med hjälp av Ljudguiden kan man få syn på nyansskillnader. Vi har tänkt mycket på hur alla platser där människor levt bär på många lager av minnen, och på det sättet är historiska. Ljudguiden är en ingång till att fundera över platsers historia.

Anna-Klara, Djeynaba, Gunbritt, Kristin och Naima berättar om att komma till Ålidhem som nyinflyttad, att ha sina barn på dagis, om att växa upp och gå i skola här. Berättelserna är lätta att känna igen men ändå personliga genom alla detaljer: till just den här trappuppgången flyttade någon med de sista städgrejerna i limousin, på en nu tom gräsplan fanns förut ett dagis med avdelningsnamn som Prickan, Randan och Kraman, en viss ramp var perfekt för rullskridskoklubben, en grusplan var platsen för att ta cykelkörkort, de taniga kastanjerna på Medicinarstråket är varje år uppmärksammade av någon som bryr sig om hur de klarat vintern.

Innan alla historier i Ljudguiden blev inspelade sågs vi, konstnärer och berättare, för att prata om Ålidhem. Fika har varit en grundläggande del av den konstnärliga processen. Att dela med sig av minnen från Ålidhem inom gruppen har varit viktigt. Ett konstverk som kretsar så mycket kring berättande har en självklar plats på biblioteket. Ljudguiden med tillhörande spelare finns till utlåning på Ålidhems bibliotek. Personalen där har hjälpt oss praktiskt och genom sin erfarenhet varit betydande för Ljudguidens tillkomst.

Varför valdes just Ålidhem uts för ett konstprojekt? Att välja ett visst område är ett sätt att tala om att det är en plats som måste bli bättre, snyggare, mer attraktivt. Vi hoppas att Ljudguiden kan leda till funderingar kring ditt eget bostadsområdes historia, alla platsers lager av minnen. Varför är det bara vissa berättelser som upphöjs till Historia?