FÖRORD
"Projekt Ålidhem" Ingo Vetter och Peter Lundström

"I like Umeå and Umeå likes me" Lasse Sahlin

"En viktig del i vår utbildning" studenternas förord

GENOMFÖRDA VERK
Ylva Trapp

Frida Krohn
Therese Johansson
Lars Hedelin
Frida Krohn, Ylva Trapp
och Lina Palmqvist

Nguyen Thi Bich Thuy

Per-Arne Sträng
Martina Wolgast
Mariel Rosendahl
Nils-Johan Sjöquist

Tidslinje
Karta

CONTEXT
"Ålidhems tillkomst" Hans Åkerlind
"My own private Ålidhem" Maria Bjurestam
"Funktionell skulptur" Ingo Vetter

Presentation av medverkande
Sponsorer

English

En viktig del i vår utbildning

Det har varit på riktigt. Att i en utbildning få gå ut och undersöka den verklighet vi senare ska befinna oss i är en otrolig möjlighet. När vi gav oss in i detta arbete visste ingen vad det egentligen skulle innebära. Det är både svårt och spännande att verka i det offentliga rummet. Vi har lärt oss så otroligt mycket, mer än vad vi någonsin kunde föreställa oss. Sammanfattande kan man säga att det tagit längre tid och mer arbete än vi trodde från början. När vi nu ser allt vi åstadkommit känns arbetet vi lagt ner väl värt mödan.

De offentliga presentationer vi haft har varit betydelsefulla för hela projektet. När vi presenterade våra idéer på Ålidhems centrum mötte vi ett stort intresse och stora förhoppningar på de skisser vi visade. Både en tro på vad konsten kan åstadkomma och en viss oro för vad vi som studenter kunde genomföra. Att tidigt i idéstadiet öppna upp för diskussion och tillåta sig påverkas är en utmaning. Det är en utmaning att få ihop konstnärlig utveckling och folklig dialog. Ibland har det känts som mellanstadiepresentationer eller kafferep. Presentationerna har fått oss att inse alla möjligheter som finns i en dialog. Ibland blir den givande och intressant, ibland uteblir den helt. Det är svårt att nå alla.

Varje steg har krävt tid, organisering och resurser. Det ligger mycket mer arbete bakom varje steg av Projekt Ålidhem än vad som syns på en hemsida eller i en katalog. Vi har tillsammans hållit ihop projektet, och vi har alla haft olika förhållningssätt och arbetsprocesser. Periodvis har arbetet varit tungt och segt och vi har känt att våra konstnärliga idéer skuggats av praktik, budget och långa möten.

Samtidigt är det just det tröga, det långsamma, all den tid vi lagt ner som gjort konstverken möjliga. Vi har kunnat realisera verk utan att konkurrera och tävla, utan att behöva ha en färdig plan. Vi har kunnat prova nya osäkra idéer, gå på smala och krokiga vägar. Vi har hållit fast och gjort om. Efter mycket arbete, omarbete och samarbete har vi alla gjort konst vi är stolta över.

Varje konstverk i Projekt Ålidhem är unikt. Eftersom vi är olika som människor och konstnärer, har också verken olika ingångar till det offentliga rummet och till Ålidhem. Vissa verk är permanenta i betong och metall. Andra verk var tillfälliga händelser som blir kvar som berättelser. Konstverken är fysiska eller tar plats på annat sätt. Vissa verk förhåller sig till arkitekturen, andra till myter och personliga upplevelser. Några måste upplevas på plats, andra har tagit platsen med sig långt utanför Umeå, eller Sverige.

Med den här hemsidan sammanfattar och dokumenterar vi projekt Ålidhem. Vi har skapat kontakt, ställt frågor och sått frön. Vi har kommit fram till mycket mer än vi anade.

Studenterna, Umeå 2009