FÖRORD
"Projekt Ålidhem" Ingo Vetter och Peter Lundström

"I like Umeå and Umeå likes me" Lasse Sahlin

"En viktig del i vår utbildning" studenternas förord

GENOMFÖRDA VERK
Ylva Trapp

Frida Krohn
Therese Johansson
Lars Hedelin
Frida Krohn, Ylva Trapp
och Lina Palmqvist

Nguyen Thi Bich Thuy

Per-Arne Sträng
Martina Wolgast
Mariel Rosendahl
Nils-Johan Sjöquist

Tidslinje
Karta

CONTEXT
"Ålidhems tillkomst" Hans Åkerlind
"My own private Ålidhem" Maria Bjurestam
"Funktionell skulptur" Ingo Vetter

Presentation av medverkande
Sponsorer

English

Tidslinje

1. Undersökning

Torsdag den 22 mars kl 19.00
Filmsalen, Ålidhems ungdomsgård.
Föreläsningar: Ingo Vetter, professor vid Konsthögskolan. Presentation av Projekt Ålidhem 2007.
Klara Eriksson, Ålidhems intresseförening. Presentation av intresseföreningens verksamhet.
Tom van Gestel, konstnärlig ledare på SKOR, Nederländerna. Föreläsning om nutida koncept inom offentlig konst.Fredag den 23 mars kl 10.00
Offentlig rundvandring på Ålidhem med Tom van Gestel.


Torsdag den 26 april kl 19.00
Filmsalen, Ålidhems ungdomsgård.
Föreläsning: F.d. stadsarkitekten Hans Åkerlind berättar om tillkomsten av stadsdelen Ålidhem, följt av samtal om Projekt Ålidhem 2007.

Tisdag den 15 maj kl 19.00
Filmsalen, Ålidhems ungdomsgård.
”Vem ska göra konst i det offentliga rummet?”
Ett samtal om offentliga konstuppdrag med yrkesverksamma aktörer och studenter från Konsthögskolan.

Tisdag den 22 maj kl 18.00
”My own private Ålidhem – egna minnen i ett offentligt rum”.
En rundvandring med Maria Bjurestam, konstnärlig projektledare på Konsthögskolan.

Torsdag den 31 maj kl 14.00
Biblioteket Ålidhem.
Öppnandet av Informationscentrat på Ålidhems bibliotek.


Fredag den 10 augusti
Stor Nolia.
Projekt Ålidhem 2007 presenteras i Umeå Universitets monter i samband med Stor Nolia 2007.

2. Utveckling


Måndag den 24 september kl 19.00
Filmsalen, Ålidhems ungdomsgård.
Föreläsning: Johan Zetterquist, ”Förslag till offentlig konst”

Tisdag den 25 september kl 10.00
Studenternas presenterar sina projekt.
Offentlig rundvandring på Ålidhem med Johan Zetterquist och studenter från Konsthögskolan.

Torsdag den 25 oktober kl 9.30 - 17.00
Rådhuset, Umeå.
”The city as an Arena - Art and architecture in public spaces”.
Ett samarangemang mellan Bildmuseet, IASPIS, Konsthögskolan Umeå, Museum Anna Norlander,
Kulturförvaltningen Umeå kommun och Verkligheten.
Föreläsningar:
Dr. Brigitte Franzen, curator ”Skulpturprojekte Münster 2007”.
Zoran Eric, curator vid Museum of Modern Art, Belgrad.
Vesa Honkonen, arkitekt, Helsingfors.
Ingo Vetter, Konsthögskolan.

Fredag den 26 oktober kl 13.00

F.d. Videocity Ålidhem centrum.
Presentation av 12 förslag till konstnärliga projekt i Ålidhem.
Invigning av Ingo Vetter, Konsthögskolan.
Föredrag av Dr Brigitte Franzen.

3. GenomförandeLördag 31 maj kl 13.00
Ålidhem centrum.
Invigning av 12 konstprojekt.
Eva Arvidsson, kommunpolitiker.
Lennart Holmlund, kommunalråd.
Ingo Vetter, Konsthögskolan.